bảng aff cup 2018

bảng aff cup 2018 – bảng aff cup 2018

Cập nhật bảng xếp hạng AFF Cup 2018 sau lượt trận đầu tiên. ĐT Việt Nam 3 điểm, hiệu số +3 (Nhất bảng A) ĐT Malaysia 3 điểm, hiệu số +1 (Nhì bảng A) (Ảnh: AFF Suzuki Cup) ĐT Myanmar (áo đỏ) 0 điểm, hiệu số 0 (Thứ ba bảng A) (Ảnh: Getty) ĐT Campuchia 0 điểm, hiệu số -1 (Thứ tư bảng A)(Ảnh: AFF Suzuki Cup) ĐT Lào 0 điểm, hiệu số -3 (Thứ 5 bảng A). ĐT Thái Lan 3 điểm, hiệu số +7 (Nhất bảng B)(Ảnh: AFF Suzuki Cup) ĐT Singapore 3 điểm, hiệu số +1 (Nhì bảng B)(Ảnh: AFF Suzuki Cup) ĐT Philippines 0 điểm, hiệu số  0 (Thứ ba bảng B) (Ảnh: Getty) ĐT Indonesia 0 điểm, hiệu số -1 (Thứ tư bảng B)(Ảnh: AFF Suzuki Cup) ĐT Timor Leste 0 điểm, hiệu số -7 (Thứ năm bảng B)(Ảnh: AFF Suzuki Cup)

Bảng xếp hạng cụ thể.

Xem thêm:  trận costa rica
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$